Jak namierzyć telefon po jego numerze?
25

kwi

Jak namierzyć telefon po jego numerze?

Namierzanie telefonu komórkowego to szereg czynności, których celem jest ustalenie jego współrzędnych geograficznych. Dziś cel ten można osiągnąć na kilka sposób, możliwe staje się przy tym ustalenie położenia telefonu z dokładnością wynoszącą nawet kilka metrów.

Wspomniane metody zazwyczaj zaliczają się do jednej z dwóch grup. Zakładają namierzanie telefonów po numerze oraz z wykorzystaniem systemu GPS. Osoby, które interesują się namierzaniem telefonów komórkowych często zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście istnieje możliwość ustalenia ich położenia jedynie na podstawie numeru telefonicznego. Okazuje się, że nie jest to wcale aż tak niewiarygodne, jak mogłoby się początkowo wydawać. Numer telefonu zależny od karty SIM nie jest przecież jednym, jaki charakteryzuje telefon komórkowy. Typowy dla niego jest również numer IMEI, dla którego typowe jest to, że jest mu przypisany na stałe.

Można wyświetlić go w każdym telefonie. Jeśli telefon jest używany w sieci GSM, jest możliwe jedynie wówczas, gdy ma zasięg, a więc jest połączony ze stacją bazową znaną też jako BTS. Podczas wymiany danych pomiędzy stacją bazową oraz urządzeniem przesyłany jest nie tylko aktualny numer telefonu, ale również numer IMEI. W takim przypadku telefon może zostać zlokalizowany dzięki pomiarowi tego, jaką siłę ma sygnał pomiędzy stacją bazową i telefonem znajdującym się w centrum naszego zainteresowania. Oczywiście, nie zawsze jest to metoda skuteczna, przyjmuje się więc, że największe szanse powodzenia ma wtedy, gdy namierzany telefon znajduje się w zasięgu przynajmniej trzech stacji bazowych.

Posługując się dość zaawansowanymi logarytmami możemy wyznaczyć współrzędne telefonu z dokładnością wynoszącą nawet 50 metrów, jeśli mamy do czynienia z zabudową miejską oraz 300 metrów, gdy telefony znajdują się na terenach pozamiejskich. Różnica ta wynika właśnie z lokalizacji samych stacji bazowych, które potrafią być oddalone od siebie nawet o kilkanaście kilometrów. Metoda ta nie jest tak skuteczna, jak lokalizowanie z wykorzystaniem GPS, nie wymaga jednak ingerowania w telefon znajdujący się w centrum naszego zainteresowania.